WILENS

 • Měkké kontaktní čočky
 • Soustružené čočky EYEART
 • Protetické a barevné čočky
 • Roztoky a doplňky
 • Aplikační střediska
 • Veterinární čočky
 • Pro odborníky - katalogové listy
 • Pro odborníky - objednávkové formuláře
 • Zakázkové výrobky - implantáty
 • Dotazník - hodnocení výrobků
 • Soutěž

  • Wilens soutěž

   Podmínky soutěže

   Sbírejte kupóny, které najdete v roztoku Optosoak, All Clean Soft, barevných kontaktních čočkách IRIS.

    

  Aktuality

  Kontaktní čočky pro dyslexii a barvoslepost

  Princip barevného vidění a jeho poruchy

  Světločivné elementy (čípky a tyčinky) jsou uloženy na sítnici oka. Čípky, které obsahující tři typy barevných pigmentů (citlivé na červenou, zelenou a modrou barvu), jsou zodpovědné za barevné vidění, tyčinky umožňují nebarevné vidění za šera. Poruchy barevného vidění jsou způsobeny přebytkem nebo nedostatkem některého z pigmentů, případně jeho úplným deficitem. Přehled poruch barevného vidění a jejich četnost je uveden v tabulce.

  Korekce pomocí barevných filtrů

  Barevné filtry představují účinnou pomůcku pro osoby trpící poruchou barvocitu a dyslexií. Jedná se o systém kontaktních čoček nebo brýlových skel poprvé zavedený ve Velké Británii v roce 1996. Přestože nejde o univerzální metodu, velké procento nositelů udává zlepšení při rozlišování barev nebo textu. Mnohým z nich užívánízabarvených čoček poskytuje nový rozměr vnímání světa nebo možnost vykonávat zvolené povolání.

  Poruchy barevného vidění - typ a četnost výskytu

   

  Typ defektumužiženy
  nedostatek pigmentu reagujícího na červenou barvu 1% 0,01%
  přebytek pigmentu reagujícího na červenou barvu 1% 0,03%
  nedostatek pigmentu reagujícího na zelenou barvu 1% 0,01%
  přebytek pigmentu reagujícího na zelenou barvu 5% 0,35%
  nedostatek pigmentu reagujícího na modrou barvu 0,01% 0,01%
  přebytek pigmentu reagujícího na modrou barvu 0,01% 0,01%

  Funkce systému barevných filtrů

  Exaktní princip funkce barevných filtrů není známý. Vysvětlení jeho působení je založeno na představě, že u zdravých lidí jsou v sítnici všechny tři světlocitlivé pigmenty obsaženy u obou očí ve stejném poměru, zatímco u osob s poruchami barvocitu je tento poměr rozladěn. Je též možné, že mozek nesprávně interpretuje signály o viděných barvách, které do něj přicházejí z oka.

  Barevné filtry umožnují změnit poměr signálů pro jednotlivé barvy. U člověka, který má na obou očích původně poměr barviv např. 20% pro červenou, 30% pro zelenou a 50 % pro modrou se po zavedení filtru u jednoho oka změní tento poměr na 50% pro červenou, 40% pro zelenou a 10 % pro modrou (u druhého zůstává původní poměr). Do mozku pak dopadají dva rozdílné soubory informací o barvách umožňující mozku rozlišit barvy, které se bez korekce jevily jako stejné. Zdravý člověk rozlišuje průměrně 10 000 barev, člověk s poruchou barvocitu jen asi 2 000. Zavedním korekce pomocí systému barevných filtrů se tento počet zvýší až na 6 000. Čočky s barevným filtrem neposkytují dokonalé vnímání barev, ale umožňují rozeznávat více barev, lépe rozlišovat barevné rozdíly a lépe barvy pojmenovávat.

  Mechanismus působení systému barevných filtrů u dyslektiků není rovněž znám. Při dyslexii se často jeví text deformovaný, pohybující se nebo rozmazaný. Barevné filtry patrně upravují synchronizaci signálů při jejich přenosu do mozkových center.

  Způsob použití

  Nejběžnější způsob použití systému barevných filtrů pro korekci poruch barvocitu je formou nedioptrických kontaktních čoček aplikovaných na jedno oko. V případě dyslexie se lepší výsledky dosahují při aplikaci na obě oči. Údržba kontaktních čoček a jejich životnost je stejná jako u běžných čoček s obsahem vody 60%.

  Pojišťovna, pokud je nám známo, u nás nehradí kontaktní čočky ani skla s barevným filtrem.

  Dosavadní výsledky

  Bylo provedeno několik klinických studií, které prokázaly pozitivní výsledky barevných filtrů. Ke zlepšení v rozlišování barev došlo v 67 % případech. Rychlost čtení při dyslexii po aplikaci čoček s barevnými filtry stoupla o 15 až 19 slov za minutu v závislosti na typu poruch vnímání textu (to je až o 40%).

  V České republice je možné podrobit se zhruba 2 hodinovému vyšetření a zakoupit brýle či kontaktní čočky s barevným filtrem například ve specializovaném pracovišti:

  Aplikační středisko firmy Optiscont (dříve Wichterle &Vacík)
  Moskevská 4, Praha 10 - Vršovice
  tel. 731 045 425 nebo 800 299 992

   

  popiscena
  Orientační cena 1 kontaktní čočky barevným filtrem v maloprodeji 8 000 Kč
  Orientační cena 1 brýlového skla barevným filtrem v maloprodeji 7 000 Kč
  Orientační cena za vyšetření 2 000 Kč